TRANG CHỦ  
  GIỚI THIỆU  
  DANH SÁCH HÀNG  
  SẢN PHẨM  
  LIÊN HỆ  
New Page 1

Sản phẩm

MÁY XÚC EKG ЭКГ

MÁY KHOAN СБШ-250

MÁY CÀO VƠ

PHỤ TÙNG XE TẢI MỎ CATERPILLAR

ĐỘNG CƠ - MÁY PHÁT ĐIỆN

THIẾT BỊ HẦM LÒ

BƠM - TỜI - QUẠT

THỦY LỰC

LINH KIỆN, THIẾT BỊ TÀU THỦY

KHOAN THĂM DÒ

MÁY NGHIỀN ĐÁ

MÁY ĐÁNH ĐỐNG

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

 

Mua

Bán

USD

21.005

21.011

EURO

29.195

29.785

JPY

26.902

27.695

AUD

21.923

22.479

 

Tìm kiếm

Chủng loại thiết bị

Thiết bị

Trang chủ > LINH KIỆN, THIẾT BỊ TÀU THỦY > Bánh răng - Trục răng

Bánh răng 22

See previous images
See next images

Chú thích:

Z-25 ĐK răng: 108 ĐK lỗ: 20 Cao: 92Chi tiết:


Các sản phẩm cùng loại

Z-15
ĐK răng: 125
ĐK lỗ: 31
Cao: 105

Trục răng 01

Chi tiết...

Z-30
ĐK răng: 94
ĐK lỗ: 37
Cao: 10/32

Bánh răng 34

Chi tiết...

Z-45
ĐK răng: 166
ĐK lỗ: 80
Cao: 26/30

Bánh răng 33

Chi tiết...

Z-90
ĐK răng: 370
ĐK lỗ: 300
Cao: 75

Bánh răng 32

Chi tiết...

Z-42
ĐK răng: 175
ĐK lỗ: 127
Cao: 59

Bánh răng 31

Chi tiết...

Z-33
ĐK răng: 140
ĐK lỗ: 29
Cao: 45

Bánh răng 30

Chi tiết...

Z-89
ĐK răng: 360
ĐK lỗ: 295
Cao: 83

Bánh răng 29

Chi tiết...

Z-79
ĐK răng: 242
ĐK lỗ: 54
Cao: 25

Bánh răng 28

Chi tiết...

Z-50
ĐK răng: 210
ĐK lỗ: 54
Cao: 56

Bánh răng 27

Chi tiết...

Z-42
ĐK răng: 177
ĐK lỗ: 90
Cao: 29

Bánh răng 26

Chi tiết...

Z-59
ĐK răng: 194
ĐK lỗ: 25
Cao: 28

Bánh răng 25

Chi tiết...

Z-75
ĐK răng: 310
ĐK lỗ: 85
Cao: 44

Bánh răng 24

Chi tiết...

Z-25
ĐK răng: 194
ĐK lỗ: 45
Cao: 46

Bánh răng 23

Chi tiết...

Z-22
ĐK răng: 72
ĐK lỗ: 20
Cao: 23

Bánh răng 21

Chi tiết...

Z-30
ĐK răng: 98
ĐK lỗ: 29
Cao: 76

Bánh răng 20

Chi tiết...

Z-40
ĐK răng: 125
ĐK lỗ: 24
Cao: 32

Bánh răng 19

Chi tiết...

Z-
ĐK răng: 
ĐK lỗ: 
Cao:

Bánh răng 18

Chi tiết...

Z-29
ĐK răng: 91
ĐK lỗ: 18
Cao: 10/66

Bánh răng 17

Chi tiết...

Z-40
ĐK răng: 125
ĐK lỗ: 20
Cao: 32

Bánh răng 16

Chi tiết...

Z-20
ĐK răng: 64
ĐK lỗ: 18
Cao: 31

Bánh răng 15

Chi tiết...

Z-37
ĐK răng: 124
ĐK lỗ: 38
Cao: 23

Bánh răng 14

Chi tiết...

Z-46
ĐK răng: 83
ĐK lỗ: 
Cao: 12

Bánh răng 13

Chi tiết...

Z-12
ĐK răng: 75
ĐK lỗ: 22
Cao: 23

Bánh răng 12

Chi tiết...

Z-16
ĐK răng: 98
ĐK lỗ: 60
Cao: 22

Bánh răng 11

Chi tiết...

Z-33
ĐK răng: 102
ĐK lỗ: 17
Cao: 26/30

Bánh răng 10

Chi tiết...

Z-85
ĐK răng: 310
ĐK lỗ: 125
Cao: 68

Bánh răng 09

Chi tiết...

Z-128
ĐK răng: 390
ĐK lỗ: 160
Cao: 30

Bánh răng 08

Chi tiết...

Z-60_Z-25
ĐK răng: 250_109
ĐK lỗ: 90
Cao: 40_50/90

Bánh răng 07

Chi tiết...

Z-53
ĐK răng: 218
ĐK lỗ: 90
Cao: 50/177

Bánh răng 06

Chi tiết...

Z-44_Z44
ĐK răng:247-112 
ĐK lỗ: 92
Cao: 44-32-115

Bánh răng 05

Chi tiết...

Z-86
ĐK răng: 269
ĐK lỗ: 45
Cao: 72

Bánh răng 04

Chi tiết...

Z-53
ĐK răng: 218
ĐK lỗ: 158
Cao: 45

Bánh răng 03

Chi tiết...

Z-60
ĐK răng:250 
ĐK lỗ: 79
Cao: 42

Bánh răng 02

Chi tiết...

Z-50
ĐK răng: 280 
ĐK lỗ: 205
Cao: 38/185

Bánh răng 01

Chi tiết...


Trang chủ   Giới thiệu   Danh sách hàng    Sản phẩm   Tin tức   Liên hệ