TRANG CHỦ  
  GIỚI THIỆU  
  DANH SÁCH HÀNG  
  SẢN PHẨM  
  LIÊN HỆ  
New Page 1

Sản phẩm

MÁY XÚC EKG ЭКГ

MÁY KHOAN СBSH-250

PHỤ TÙNG XE TẢI MỎ CATERPILLAR

THIẾT BỊ CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

THIẾT BỊ HẦM LÒ

BƠM - TỜI - QUẠT

MÁY CÔNG CỤ CỠ LỚN

THỦY LỰC

LINH KIỆN, THIẾT BỊ TÀU THỦY

MÁY NGHIỀN ĐÁ

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

VẬT LIỆU CƠ KHÍ

 

Mua

Bán

USD

21.005

21.011

EURO

29.195

29.785

JPY

26.902

27.695

AUD

21.923

22.479

 

Tìm kiếm

Chủng loại thiết bị

Thiết bị

Trang chủ > THIẾT BỊ CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN > ĐIỆN HẠT NHÂN...

ĐIỆN HẠT NHÂN...

  Máy bơm, động cơ, van nước, v.v. bằng thép trắng

Phụ kiện dùng cho các nhà máy điện. Nga sản xuất
Liên hệ trực tiếp để biết thông tin chi tiết.

Phụ kiện cho nhà máy điện

Phụ kiện bằng thép trắng dùng cho nhà máy điện hạt nhân

Bơm, van, sinh hàn, thanh đốt... cho nhà máy điện hạt nhân

Van nước điều khiển và phụ kiện nước các loại bằng thép trắng dùng cho nhà máy điện hạt nhân

Van nước điều khiển

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện, bơm, van, sinh hàn, thanh đốt... cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện cơ khí dùng cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện bằng thép trắng

Phụ kiện bằng thép trắng cho nhà máy điện hạt nhân
Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện cho nhà máy điẹn hạt nhân

Phụ kiện cơ khí bằng thép trắng dùng cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện cơ khí cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện nước cho nhà máy điện hạt nhân
Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện nước bằng thép trắng cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân làm bằng thé trắng
Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện bơm, van, cho nhà máy điện hạt nhân

Động cơ điện công suất cực lớn cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Động cơ điện cho bơm nước dùng cho NM điện hạt nhân

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện, bơm, van, sinh hàn, thanh đốt... cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện, bơm, van, sinh hàn, thanh đốt... cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bơm, van, sinh hàn, thanh đốt... cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện cho nhà máy điẹn hạt nhân

Phụ kiện, máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Phụ kiện cho nhà máy điẹn hạt nhân

Máy bơm nước, động cơ, phụ kiện cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bơm, van, sinh hàn, thanh đốt... cho nhà máy điện hạt nhân

Máy bơm nước, động cơ cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Van điều khiển, sinh hàn, trao đổi nhiệt...

Máy bơm nước, động cơ cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bơm nước làm mát cho lò phản ứng HN

Máy bơm nước, động cơ cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bơm nước làm mát cho lò phản ứng HN

Máy bơm nước, động cơ cho nhà máy điện hạt nhân, chất liệu thép trắng.
Nguồn gốc từ kho dự trữ quốc gia tại Châu Âu.
Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bơm nước làm mát cho lò phản ứng HN

  Vật liệu và phụ kiện bằng thép trắng

Phụ kiện dùng cho các nhà máy điện. Nga sản xuất
Liên hệ trực tiếp để biết thông tin chi tiết.

Phụ kiện cho nhà máy điện

Phụ kiện bằng thép trắng dùng cho nhà máy điện hạt nhân

Phụ kiện cơ khí dùng cho nhà máy điện hạt nhân

Trang chủ   Giới thiệu   Danh sách hàng    Sản phẩm   Tin tức   Liên hệ